NTP-MŰV-19-0145

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Nemzeti Tehetségprogram keretében
megjelenő felhívásra 2019. augusztusában nyújtottunk be pályázatot. Témáját illetően egy új
kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, élmény- és
alkotásközpontú, kompex tehetséggondozó program megvalósítása volt a feladat, amelynek
eredményeképpen tárgyiasult alkotás jön létre.
Ennek egyik fontos részeként valósult meg 2020. szeptember 08-10-ig egy hagyományőrző,
fafaragó tábor. Az első napon Magyon, a Szabolcs Fejedelem Lovasíjászai Hagyományőrző
Egyesület jóvoltából, a részt vevő gyerekek betekintést nyerhettek a honfoglalás kori magyar
társadalom életmódjába, öltözködésébe, szokásaiba. Megismerkedtek őshonos állatfajtákkal
és kipróbálták az íjászkodást, a lovaglást, magukra ölthették egy előkelő honfoglaló ősünk
korhű ruházatát és elsajátították a székely-magyar rovásírás alapjait. Mindemellett ízelítőt
kaptak a kalandozó magyarjaink harcmodorából is, egy lovasíjász bemutató keretében. Az
interaktív történelemóra keretében elhangzott tartalmas és mélyreható ismereteket egy
történelmi kvíz segítségével eleveníthették fel, foglalhatták rendszerbe.
A második és harmadik napon megrendezésre kerülő fafaragó tábornak, a Vásárosnamény
mellett lévő Károlyi-tanya adott otthont. A fafaragás mesterségének rövid történeti
áttekintését követően, hamar belevetették magukat a munkába mester és tanítványai. Elsőként
a szerszámok típusait és az alapvető fogásokat ismerhették meg a tanulók, majd kiválasztásra
került a kifaragandó ősi magyar motívum is. A sablon elkészítését követően, a mintát
mindenki átrajzolta a fára, és elkezdődött a faragás. A hozzáállásban és kézügyességben is
heterogén csoportban mindenki elkészítette saját faragványát, de voltak kiemelkedően
érdeklődő és tehetséges diákok. A „munka” mellett természetesen jutott idő szabadidős
tevékenységekre is, így a foglalkozások utáni időt csocsóval, billiárddal, röplabdázással és
természetjárással ütötték el diákjaink.
A jurtatáborban mindemellett betekintést nyerhettek őseink lakáskörülményeibe is.
A három nap bővelkedett élményekben és nem volt híján az alkotó munkának sem. Tanulóink
tudása nagyon sok hasznos információval, emlékeik pedig számos feledhetetlen pillanattal
gazdagodtak.

Az album megnyitásához kattintson a képre!