Köszöntő

Szeretettel köszöntöm az Akadálymentes Tanulásért Alapítvány honlapján! 

akadalap

Alapítványunk közhasznú, 2009-ben került bírósági bejegyzés alá, és a Nyíregyházi Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményét támogatja. Az iskolába érzékszervi-, mozgásszervi és sajátos nevelési igényű diákok tanulnak, ahol szakmát és /vagy érettségit szereznek.

Az Alapítvány célja, hogy az iskolai oktatáshoz, tanulást segítő eszközökkel segítse az iskola tanulóit, valamint, hogy olyan szabadidős foglalkozásokat, kirándulásokat szervezzen,
amellyel a diákok hasonló élményt kapnak, mint ép társaik.

Az Alapítvány a céljai eléréséhez a következő tevékenységeket végzi:

 • iskolai neveléssel és oktatással, fejlesztő felkészítéssel kapcsolatos feladatok
 • intézményfejlesztés-, bővítés, eszközbeszerzés támogatása
 • támogatja az egészségmegőrzésre, rehabilitációs foglalkozásra irányuló tevékenységeket
 • támogatja a sporttevékenységek és táborozás szervezésére, iskolai kirándulásokra, iskolai és kulturális rendezvényekre irányuló tevékenységeket
 • tanulók továbbtanulási törekvéseit
 • segíti az érintett gyermekek szabad idejének hasznos eltöltésével, sportolásával kapcsolatos  tevékenység szervezését
 • támogatja az érintettek munkába állását elősegítő tevékenységet
 • Közösségi, kulturális és hagyományos értékek ápolását
 • művészeti értékek létrehozását, megőrzését.

Törekszünk a barátságos tanulói környezet kialakítására, korszerű informatikai eszközök beszerzésére, biztosítására.

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, kiemelt figyelmet fordítunk, szabadidős programokon, hagyományos iskolai rendezvényekre, táborozáson való részvételre támogatást nyújtunk, pályázatok segítségével is igyekszünk ezeket a tevékenységeket biztosítani.

Üdvözlettel,

Dr. Molnárné Zsalutkó Mária

elnök

Alapítványunk közhasznú, 2009-ben került bírósági bejegyzés alá, és a Nyíregyházi Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményét támogatja. Az iskolába érzékszervi-, mozgásszervi és sajátos nevelési igényű diákok tanulnak, ahol szakmát és /vagy érettségit szereznek.

Az Alapítvány célja, hogy az iskolai oktatáshoz, tanulást segítő eszközökkel segítse az iskola tanulóit, valamint, hogy olyan szabadidős foglalkozásokat, kirándulásokat szervezzen,
amellyel a diákok hasonló élményt kapnak, mint ép társaik.

Az Alapítvány a céljai eléréséhez a következő tevékenységeket végzi:

 • iskolai neveléssel és oktatással, fejlesztő felkészítéssel kapcsolatos feladatok
 • intézményfejlesztés-, bővítés, eszközbeszerzés támogatása
 • támogatja az egészségmegőrzésre, rehabilitációs foglalkozásra irányuló tevékenységeket
 • támogatja a sporttevékenységek és táborozás szervezésére, iskolai kirándulásokra, iskolai és kulturális rendezvényekre irányuló tevékenységeket
 • tanulók továbbtanulási törekvéseit
 • segíti az érintett gyermekek szabad idejének hasznos eltöltésével, sportolásával kapcsolatos  tevékenység szervezését
 • támogatja az érintettek munkába állását elősegítő tevékenységet
 • Közösségi, kulturális és hagyományos értékek ápolását
 • művészeti értékek létrehozását, megőrzését.

Törekszünk a barátságos tanulói környezet kialakítására, korszerű informatikai eszközök beszerzésére, biztosítására.

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, kiemelt figyelmet fordítunk, szabadidős programokon, hagyományos iskolai rendezvényekre, táborozáson való részvételre támogatást nyújtunk, pályázatok segítségével is igyekszünk ezeket a tevékenységeket biztosítani.

Üdvözlettel,

Dr. Molnárné Zsalutkó Mária

elnök